Dansk-Tysk Database

This website uses cookies and the web analytics tool Matomo. If you browse through our pages, you agree. There is a contradiction here.

Dansk Tysk Databank

© MILI

Publikationer om alfabetisk orden

Her finder du publikationer om det dansk-tyske samarbejde og grænseoverskridende planarbejde på tysk, dansk og engelsk.

Ansicht der Publikation Jyllandskorridoren
© byregioner.dk
Ansicht der Publikation Collaborative Growth
© Ramboll
Ansicht der Publikation Dänemark und Norddeutschland - ein Vergleich
© Region Syddanmark
Ansicht der Publikation Entwurf LANDESENTWICKLUNGSSTRATEGIE SCHLESWIG-HOLSTEIN 2030
© Schleswig-Holstein
Ansicht der Publikation Fact Book Jutland Corridor
© HAMBURG.DE/URMA
Ansicht der Publikation Raumbeobachtung Deutschland und angrenzende Regionen - Kurzfassung
© Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur